Τροχαία και Εργατικά ΑτυχήματαΈνα τροχαίο μπορεί να εμπεριέχει υλικές ζημιές, τραυματισμό, ή και απώλεια ανθρωπίνων ζωών. Η εταιρία μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα να καλύψει το σύνολο των αυξημένων αναγκών του παθόντος ατυχήματος ή συγγενών θύματος και συγκεκριμένα:

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και καθοδήγηση ώστε να αποκτήσει κάποιος πλήρη εικόνα των δικαιωμάτων του

Αναλαμβάνουμε τον χειρισμό της υπόθεσης από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος μέχρι την καταβολή πλήρους αποζημίωσης 

Αναλαμβάνουμε την υπόθεση εργολαβικά δηλαδή η εταιρία μας αμείβεται μόνο μετά την είσπραξη της αποζημίωσης από τον πελάτη καλύπτοντας κάθε κόστος (πραγματογνωμοσύνες για τις συνθήκες του ατυχήματος που τυχόν απαιτηθούν κ.λπ.)ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ