Οι φοροέλεγχοι και τα «μαύρα» στις συναλλαγές ακινήτων


Οι έλεγχοι του ΚΕΦΟΜΕΠ στα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων και τα προβλήματα όταν η συναλλαγή είναι σε αντικειμενικές τιμές. Πώς μπορεί να αποφύγει την πρόσθετη φορολογία ο ελεγχόμενος. Το διορθωτικό συμβόλαιο, οι παγίδες και οι δυνατότητες. Γράφει ο Μ. Μαρκουλάκος.

«Μέχρι το 2010 ήταν σύνηθες τα συμβόλαια αγοραπωλησίας ακινήτων να διεκπεραιώνονται στις αντικειμενικές αξίες αυτών, παρά το γεγονός ότι η εμπορική αξία ήταν μεγαλύτερη και καταβαλλόταν το υπερτίμημα εκτός του συμβολαίου.

Η πρακτική αυτή ήταν τόσο διαδεδομένη που ακόμη και ο Άρειος Πάγος, σε αιτιολογίες αποφάσεών του (ενδ. αντί άλλων ΑΠ 1307/2004), αναγνωρίζει τη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα αγοραπωλησίας που αναγράφεται στο συμβόλαιο για φορολογικούς λόγους και το πραγματικό τίμημα της εμπορικής συναλλαγής.

Σήμερα, με τους ελέγχους που γίνονται από το ΚΕΦΟΜΕΠ, προκύπτουν πολύ σημαντικά προβλήματα σε σχέση με το θέμα αυτό και ειδικότερα:»

Διαβάστε το άρθρο στο Euro2day.