Χρήμα στο εξωτερικό; Πώς θα αποφύγετε τη φοροπαγίδα


Δύο τα κρίσιμα σημεία που χρήζουν προσοχής από τους φορολογούμενους για το ζήτημα. Πότε τα κεφάλαια θα αποτελέσουν αντικείμενο έρευνας για φοροδιαφυγή. Τι ισχύει για εταιρικό λογαριασμό από offshore. Γράφει ο Μ. Μαρκουλάκος.

«Από 1.1.2017 τίθεται σε ισχύ μία εφαρμογή, βάσει της οποίας την 31/12 έκαστου έτους οι τράπεζες διαφόρων κρατών οφείλουν να αποστέλλουν τραπεζικά στοιχεία αναφορικά με τους κατόχους λογαριασμών στις αρμόδιες αρχές των χωρών ιθαγένειας των κατόχων λογαριασμών.

Οι χώρες που υιοθετούν την εφαρμογή, και άρα θα αποστέλλουν τραπεζικά στοιχεία, είναι όλες οι χώρες της Ευρώπης από 1.1.2017, ενώ ειδικώς η Ελβετία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από 1.1.2018.

Σήμερα ακόμα δεν έχει αποσαφηνιστεί τι στοιχεία θα αποστέλλουν οι τράπεζες, όμως θεωρείται βέβαιο ότι θα αποστέλλουν:»

Διαβάστε το άρθρο στο Euro2day.