Βασικότερες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος μισθωτών-συνταξιούχων βάσει Ν.4387/2016 & Ν.4446/2016


Με την ψήφιση των Ν.4387/2016 και Ν.4446/2016 επήλθαν σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος που επηρεάζουν τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Η σημαντικότερη αλλαγή είναι στη φορολογική κλίμακα καθώς έχουμε τροποποιήσεις στους φορολογικούς συντελεστές. Η κλίμακα με την οποία θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2016 μισθωτών-συνταξιούχων είναι η εξής:

Εισόδημα
(Μισθοί, Συντάξεις)
Φορολογικός
Συντελεστής
0 – 20.000€22%
20.001 – 30.000€29%
30.001 – 40.000€37%
>40.00045%

Ο φόρος που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα θα μειώνεται πλέον με βάση τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων. Συγκεκριμένα, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των 20.000€ ο φόρος θα μειώνεται ως εξής:

 • Φορολογούμενος χωρίς τέκνα: Μείωση φόρου κατά 1.900€
 • Φορολογούμενος με 1 εξαρτώμενο τέκνο: Μείωση φόρου κατά 1.950€
 • Φορολογούμενος με 2 εξαρτώμενα τέκνα: Μείωση φόρου κατά 2.000€
 • Φορολογούμενος με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω: Μείωση φόρου κατά 2.100€

Όταν όμως το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις υπερβαίνει τις 20.000€, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά 10€ για κάθε 1.000€ του φορολογητέου εισοδήματος.

Αλλαγές θα υπάρξουν επίσης και στην εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με την παρακάτω κλίμακα:

Εισόδημα σε ευρώΕισφορά Αλληλεγγύης
0 – 12.0000%
12.001 – 20.0002,20%
20.001 – 30.0005,00%
30.001 – 40.0006,50%
40.001 – 65.0007,50%
65.001 – 220.0009,00%
>220.00010,00%

Παραδείγματα

 • Μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 18.000€ με 2 εξαρτώμενα μέλη
  18.000 × 22% = 3.960€ (φόρος εισοδήματος)
  (18.000 – 12.000) × 2,20% = 132€ (εισφορά αλληλεγγύης)
  Έκπτωση φόρου λόγω 2 τέκνων: 2.000€
  Τελικός φόρος εισοδήματος: 3.960 + 132 – 2.000 = 2.092€

 • Συνταξιούχος με εισόδημα 25.000€ χωρίς εξαρτώμενα τέκνα
  (20.000 × 22%) + (5.000 × 29%) = 5.850€ (φόρος εισοδήματος)
  (8.000 × 2,20%) + (5.000 × 5%)= 426€ (εισφορά αλληλεγγύης)
  Έκπτωση φόρου χωρίς τέκνα: 1.900 – 5.000 × 10/1.000 = 1850€ (η έκπτωση φόρου μειώνεται διότι ξεπερνά τις 20.000€)
  Τελικός φόρος εισοδήματος: 5.850 + 426 – 1.850 = 4.426€

Να σημειωθεί ότι με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων θα φορολογηθούν και οι ατομικές επιχειρήσεις-ελεύθεροι επαγγελματίες χωρίς να υπάρχει μείωση στο φόρο.

Όσον αφορά το 2017, το κράτος προκειμένου να καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή συνέδεσε το αφορολόγητο με το πλαστικό χρήμα. Συγκεκριμένα από 1/01/2017 με βάση τον Ν.4446/2016 άρθρο 68 για να διατηρηθούν οι μειώσεις φόρου πρέπει ο φορολογούμενος να πραγματοποιεί δαπάνες στην ημεδαπή ή σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ που να εξοφλούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (για παράδειγμα: χρεωστικές/πιστωτικές/προπληρωμένες κάρτες, e-banking κλπ). Στον παρακάτω πίνακα αναφέρεται τι ποσοστό πρέπει να πληρωθεί με ηλεκτρονική συναλλαγή προκειμένου να μην χαθεί το αφορολόγητο.

Εισόδημα (σε ευρώ)Ποσοστό ελάχιστης δαπάνης με
ηλεκτρονική συναλλαγή και
μέσα πληρωμής με κάρτα
(Προοδευτική εφαρμογή)
1 – 10.00010%
10.000,01 – 30.00015%
30.000,01 και άνω20% και μέχρι 30.000

Αν ο φορολογούμενος δεν καταφέρει να μαζέψει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων «τιμωρείται» με προσαύξηση φόρου 22% επί της θετικής διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού.

Παράδειγμα

 • Μισθωτός με εισόδημα 15.000 θα πρέπει να συγκεντρώσει:
  (10.000 × 10%) + (5.000 × 15%) = 1.750€ αποδείξεις με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής.
  Αν συγκεντρώσει  1.500€  θα επιβαρυνθεί με φόρο (1.750 – 1.500) × 22% = 55€

Βάσει υπουργικής απόφασης σχεδόν όλες οι καταναλωτικές δαπάνες περιλαμβάνονται για το χτίσιμο του αφορολόγητου , για παράδειγμα: ένδυση , μεταφορές, επικοινωνίες, εκπαίδευση, καφέ, εστιατόρια κλπ. Εξαιρούνται οι δαπάνες  που δεν είναι καταναλωτικές όπως: για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κλπ).

Ιατρικές Δαπάνες: Για να ισχύει η έκπτωση του 10% για έξοδα ιατρικής ή νοσοκομειακής περίθαλψης (εφόσον αυτά υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος )πρέπει η εξόφληση τους να έχει γίνει με χρήση μέσων πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής εξαιρούνται: φορολογούμενοι άνω των 70 ετών, άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση , οι φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Ν.4172/2013, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων. Προσοχή, εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής , αλλά υποχρεούνται να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας.

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση που ένας από τους δυο καλύπτει το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων, το τυχόν πλεονάζον ποσό μπορεί να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης προκειμένου να καλύψει το ελάχιστο ποσό απαιτούμενων δαπανών.

Τέλος οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής θα συμμετέχουν σε πρόγραμμα δημοσίων κληρώσεων (Λοταρίες) με χρηματικά ή κάθε είδους έπαθλα. Καλή τύχη!

Ειρήνη Χριστοπούλου
Λογίστρια