Τα προβλήματα στο Μάτι την επόμενη μέρα της καταστροφής είναι τρομερά. Είναι σαν όλα τα προβλήματα της περιοχής να ήταν κάτω από ένα χαλί, αυτό τώρα κάηκε, και όλα είναι πιο έντονα από ποτέ.

Τα προβλήματα συνοψίζονται στα εξής :

Τα κτίρια που είναι κόκκινα - κατεδαφιστέα διακρίνονται στις εξής περιπτώσεις :

α) Αυτά που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια

β) Αυτά που έχουν νόμιμη οικοδομική άδεια αλλά για λιγότερα τετραγωνικά από τα πραγματικά

γ) Αυτά που δεν είχαν καθόλου οικοδομική άδεια αλλά νομιμοποιήθηκαν με τους πρόσφατους νόμους

δ) Αυτά που δεν είχαν καθόλου οικοδομική άδεια και δεν είχαν νομιμοποιηθεί.

Όλα τα α) έως δ) θα κατεδαφιστούν.

Τα α) θα ξαναφτιαχτούν γιατί η Πολεοδομία θα εκδώσει οικοδομική άδεια

Τα β) θα ξαναφτιαχτούν σίγουρα κατά το μέρος που είναι νόμιμα. Κατά το μέρος που είναι νομιμοποιημένα, δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια (νέα), άνευ κάποιου είδους νομοθετικής μεταρύθμισης

Για τα γ) δεν θα μποοεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια από την Πολεοδομία μετά την κατεδάφιση. Γιατί ναι μεν είχαν νομιμοποιηθεί τα κτίσματα, αλλά είχαν νομιμοποιηθεί τα παλιά κτίσματα, που θα κατεδαφιστούν. Άρα πολεοδομική άδεια δεν θα μπορεί να εκδοθεί για να φτιαχτεί εκ νέου το σπίτι, αφού δεν θα πληρούνται οι όροι δόμησης. Ή θα πρέπει να υπάχρξει νομοθετική τροποποίηση ή ο κάτοικος θα πρέπει να φτιάξει το σπίτι όπως ήταν (άνευ αδείας) και να επικαλείται τη νομιμοποίηση του παρελθόντος σπιτιού ως νομικό εργαλείο για την υπεράσπισή του

Για τα δ) δεν θα μπορεί να εκδοθεί οικοδομική άδεια και δεν θα μπορούν, νομίμως, να ξαναφτιαχτούν.

Παράλληλα στο Μάτι ακόμα εκκρεμεί ο καθορισμός των δασικών ζωνών, όπου προβλέπεται ότι κάποια σπίτια είναι εντός δασικών ζωνών. Σε αυτή την περίπτωση θα τεθεί ζήτημα κυριότητας των σπιτιών.

Περαιτέρω εκκρεμεί ο καθορισμός των κοινόχρηστων χώρων, κάτι που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αψιμαχίες, ενστάσεις, προσφυγές κ.ο.κ.

Αν δεν υπάρξει νομοθετική τροποποίηση για τον τρόπο εφαρμογής των νομομιμοποιθέντων κτισμάτων και τί συμβαίνει σε περίπτωση καταστροφής/κατεδαφίσεως αυτών, όσα σπίτια θα κατεδαφιστούν στο Μάτι και στις λοιπές πληγείσες περιοχές, δεν θα μπορούν να ξαναφτιαχτούν νομίμως, γιατί δεν θα μπορεί να εκδοθεί πολεοδομική άδεια. Είναι πολύ πιθανόν, αν δεν δώσει άμεσα λύση στο ζήτημα η Πολιτεία, η περιοχή αυτή να παραμείνει έτσι για πολλά χρόνια, λόγω αδυναμίας κατασκευής νέων σπιτιών εκεί που θα γκρεμιστούν τα παλιά. Και το πιο οδυνηρό βέβαια είναι για τους κατοίκους των σπιτιών, οι οποίοι σήμερα δεν έχουν σπίτι και θα παραμείνουν έτσι για πολλά χρόνια.

Αθήνα 9.8.2018

Μαρκουλάκος Ιωάννης                                                                                                              Μαρκουλάκος Μιχάλης


comments powered by Disqus