Τραπεζικό/Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς


Η αχαλίνωτη διόγκωση της αγοράς επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα, η προώθηση σε ιδιώτες επενδυτές σύνθετων επενδυτικών προϊόντων που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές και η εξάλειψη της διάκρισης μεταξύ επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών οδήγησε σε επώδυνες και πρωτοφανείς εμπειρίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Η συχνά επιθετική στρατηγική των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών σε σχέση με την προώθηση επενδυτικών στρατηγικών και λύσεων σε συνδυασμό με τις χρησιμοποιούμενες διαφημίσεις που περιέχουν θελκτικά σλόγκαν όπως «απόλυτη απόδοση», «εγγυημένη» και «ανάπτυξη με αντιστάθμιση κινδύνου» ή ακόμα και «αποδόσεις κατά πολύ μεγαλύτερες από τις αποδόσεις των καταθετικών λογαριασμών που προσφέρουν σήμερα οι τράπεζες» συχνά αποδεικνύονται παραπλανητικές ή σημαίνουν κάτι διαφορετικό από αυτό που μπορεί να έχουν καταλάβει οι εν δυνάμει επενδυτές.

Η εταιρία μας, έχοντας αναλάβει πλήθος υποθέσεων που σχετίζονται με πάσης φύσεως ζητήματα που ανακύπτουν κατά την προσφορά επενδυτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων, έχει αποκτήσει εξαιρετική πείρα στα θέματα τραπεζικού δικαίου και δικαίου της Κεφαλαιαγοράς και έχει αναπτύξει την τεχνογνωσία που απαιτείται για την διαλεύκανση των υποθέσεων των εντολέων μας με στόχο πάντοτε την καλύτερη δυνατή υποστήριξή τους σε αστικό, ποινικό και διοικητικό επίπεδο.

Ταυτόχρονα το γραφείο μας συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους οικονομολόγους, χρηματοπιστωτικούς συμβούλους και ειδικούς σε τραπεζικά ζητήματα που συνεισφέρουν την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία τους στην υποστήριξη των νομικών μας υπηρεσιών.