Τελωνειακές Υποθέσεις


Ο συνδυασμός της νομικής κατάρτισης και της μακροχρόνιας εμπειρίας των συνεργατών μας καθιστούν την εταιρεία μας την καταλληλότερη επιλογή για τον χειρισμό των απαιτητικών τελωνειακών υποθέσεων. Δραστηριοποιούμαστε συστηματικά στον τομέα αυτό και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας τόσο ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όσο και των ποινικών με συνέπεια και υπευθυνότητα.