Παρενέργειες φαρμάκων & ιατρικό δίκαιο


Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες σήμερα έχουν θέσει σε κυκλοφορία φάρμακα τα οποία σκοπεύουν να θεραπεύσουν σχεδόν κάθε γνωστή στον άνθρωπο ασθένεια. Τα φάρμακα, ωστόσο, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων, καθώς τελούν σε άμεση συνάρτηση με τη χειροτέρευση ή τη βελτίωση της υγείας του λήπτη, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις από τη λήψη ή μη αυτών εξαρτάται η ίδια η ζωή μας. Παρόλα αυτά, σχεδόν καθημερινά, διεθνείς, ευρωπαϊκοί και εθνικοί φορείς προστασίας της δημόσιας υγείας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για ανεπιθύμητες ενέργειες ελαττωματικών και επικίνδυνων φαρμάκων τα οποία οι φαρμακοβιομηχανίες εξαναγκάζονται να αποσύρουν, πλην όμως έχοντας ήδη πλουτίσει εις βάρος της υγείας ή της ζωής πολυάριθμων ασθενών οι οποίοι αναζητούσαν να βρουν σε αυτά την ίασή τους. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν τη διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων λόγω της βλάβης της υγείας που υπέστη ο λήπτης ελαττωματικών φαρμάκων.

Η ομάδα των συνεργατών μας αναλαμβάνει επίσης υποθέσεις διεκδίκησης χρηματικών αποζημιώσεων λόγω ιατρικής αμέλειας κατά τη διενέργεια ιατρικών πράξεων σε βάρος της υγείας ή της ζωής ασθενούς. Ο αφορών το ιατρικό σφάλμα κλάδος δικαίου αποτελεί έναν εξειδικευμένο τομέα ενασχόλησης,  ολοένα αναπτυσσόμενο και στην Ελλάδα πλέον, με πλήθος αγωγών και μηνύσεων σε βάρος είτε φυσικών προσώπων (ιατρών), είτε μονάδων υγείας και κλινικών.