Φορολογικό και Τελωνειακό Δίκαιο


Φορολογικό Δίκαιο

Η ομάδα του φορολογικού μας τμήματος, έχοντας εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στον τομέα του φορολογικού δικαίου, παρέχει υψηλής ποιότητας φορολογικές υπηρεσίες, διαγιγνώσκοντας τα προβλήματα και τα κενά που προκύπτουν από το δαιδαλώδες, σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο φορολογικό σύστημα της χώρας. Έχοντας, λοιπόν, αναμειχθεί με επιτυχία σε σημαντικές υποθέσεις, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού των εταιρικών μας πελατών και την υποστήριξη αυτών σε φορολογικούς ελέγχους και διαφορές.

Φορολογικός σχεδιασμός

Η μακροχρόνια εξειδίκευση της ομάδας μας, σε συνδυασμό με την ουσιώδη πρακτική προσέγγισή μας, επιτρέπει την αποτελεσματική συμβουλευτική υποστήριξη των πελατών μας σε θέματα βελτιστοποίησης της φορολογικής τους διαχείρισης καθώς και την αντιμετώπιση των καθημερινών φορολογικών τους θεμάτων. Η σημαντική μας εμπειρία στο φορολογικό δίκαιο, μας επιτρέπει να συμβουλεύουμε τους εταιρικούς μας πελάτες σε ζητήματα διεθνούς φορολογικής στρατηγικής καθώς και σε θέματα που αφορούν την Ελληνική φορολογική νομοθεσία παρέχοντας ευέλικτες και ρεαλιστικές λύσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με υποθέσεις που έχουμε χειριστεί πατήστε εδώ {Ηyper οι φορολογικές υποθέσεις από τις ενδεικτικές υποθέσεις}.

Τελωνειακές υποθέσεις

Δραστηριοποιούμαστε συστηματικά στον τομέα αυτό για περισσότερα από είκοσι χρόνια και εκπροσωπούμε τους εντολείς μας τόσο ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων και αρχών, όσο και ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Aναλαμβάνουμε την εκπροσώπηση των πελατών ενώπιον των αρμόδιων τελωνειακών αρχών και γραφείων για μεγάλες υποθέσεις λαθρεμπορίας οχημάτων, καυσίμων και τσιγάρων τόσο κατά τις διαδικασίες εισαγωγής των εμπορευμάτων αυτών και αναστολής δασμών όσο και την εξωδικαστική, προδικαστική και δικαστική υπεράσπιση σε περιπτώσεις επιβολής τελωνειακών δασμών και προστίμων. Μεταξύ των πελατών μας περιλαμβάνονται ελληνικές και αλλοδαπές πολυεθνικές εταιρείες, εργοστάσια παραγωγής και εισαγωγής εμπορευμάτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα, τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλης οικονομικής έκτασης ποινές λαθρεμπορίας.

Αναγνωρίζοντας την ευαίσθητη και επείγουσα φύση των σχετικών υποθέσεων, η εταιρία μας συνδυάζει την ευρεία επιστημονική κατάρτιση με μια πρακτική και ρεαλιστική προσέγγιση παρέχοντας, έτσι, την πλέον ευέλικτη και αποτελεσματική – επιτυχή υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών μας.