Έρευνα και Μελέτη Τραπεζικών/Χρηματιστηριακών & Οικονομικών θεμάτων


Έχουμε αναλάβει για διεθνείς οργανισμούς και μεγάλες ελληνικές εταιρίες τη σύνταξη νομικών και οικονομικών μελετών για την κεφαλαιακή επάρκεια ασφαλιστικών, τραπεζικών και άλλων εταιριών. Δεν επαφιόμαστε στα δημοσιευμένα μόνο δεδομένα, αλλά προβαίνουμε σε εκ βαθέων έρευνα της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των υπό έρευνα εταιριών, αξιολογώντας το παρόν και το μέλλον αυτών.

Η ομάδα μας αποτελείται από απολύτως εξειδικευμένους νομικούς, οικονομολόγους, χρηματιστές - μηχανικούς και ορκωτούς ελεγκτές που συνεργάζονται προκειμένου η έρευνα να είναι πλήρης δίχως κρυφά σημεία. Έχουν χρησιμοποιηθεί οι υπηρεσίες μας ιδίως προκειμένου να αξιολογηθούν από ενδιαφερόμενους επενδυτές κατά πόσο είναι συμφέρουσα τυχόν επένδυσή τους, καθώς και από ζημιωθέντες που επιθυμούν να γνωρίζουν την κατάσταση των εταιριών με τις οποίες συναλλάχθηκαν καθώς και το τι μπορούν να πράξουν στο μέλλον για να ανακτήσουν τα χρήματα ως προς τα οποία ζημιώθηκαν.

Η δεδομένη τεχνογνωσία και εμπειρία μας στο αντικείμενο αυτό, αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα είμαστε οι μόνοι στην Ελλάδα που έχουμε τη δυνατότητα και ικανότητα να φέρουμε σε πέρας τέτοιες περίπλοκες έρευνες, μας καθιστά πρωτοπόρους στον τομέα αυτό.