Δίκαιο των ΜΜΕ


Η δημοσιογραφική δραστηριότητα ενέχει αυξημένο κίνδυνο προσβολής της προσωπικότητας ενός προσώπου, λόγω της δημοσιότητας που μπορεί να λάβει μία είδηση. Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, ο δημοσιογράφος οφείλει, πριν το δημοσίευμα, να ελέγξει την αλήθεια των πληροφοριών και των ειδήσεων που πρόκειται να μεταδοθούν, ώστε να συμπίπτουν με την πραγματικότητα. Η εταιρία μας έχει αναλάβει κατά καιρούς πλήθος υποθέσεων, υποστηρίζοντας είτε το θιγόμενο από ένα δημοσίευμα είτε τον αμυνόμενο δημοσιογράφο, που τήρησε το καθήκον του και ήλεγξε την ακρίβεια της είδησης πριν τη μετάδοσή της.

Προσφάτως, η εταιρία μας εκπροσώπησε κορυφαίο παγκόσμιο ειδησεογραφικό πρακτορείο ειδήσεων, σε αγωγή που άσκησε εναντίον του ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα, υποστηρίζοντας τη θέση ότι τα ζητήματα που άπτονται του στενού πυρήνα της οικονομικής ζωής της χώρας, και της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δικαιολογούν την άσκηση κριτικής, χωρίς αυτή να συνιστά προσβολή της φήμης του τραπεζικού ιδρύματος.