Ασφαλιστικό Δίκαιο


Τα τελευταία χρόνια, η δράση της εταιρίας μας έχει συνδεθεί με την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του ασφαλιστικού δικαίου, κυρίως, λόγω της εκπροσώπησης των πρώην ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ μετά την ανάκληση της άδειάς της,, το έτος 2009. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εγνωσμένους οικονομικούς συμβούλους, προέβη εξαρχής σε πλήρη μελέτη των σύνθετων οικονομικών και νομικών ζητημάτων της υπόθεσης και εν συνεχεία προέβη σε κατάθεση εκατοντάδων αγωγών κατά του Ελληνικού Δημοσίου. Η υποδομή και ο πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα νομικός χειρισμός της υπόθεσης από την εταιρία μας αποδεικνύουν ότι μοναδικός στόχος μας είναι η δικαίωση των χιλιάδων ασφαλισμένων της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Οι δικηγόροι της εταιρίας μας γνωρίζουν σε βάθος το νομοθετικό πλαίσιο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και διαθέτουν σημαντική εμπειρία σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου, η συνεργασία μας δε με ειδικούς που κατέχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία σε ασφαλιστικά ζητήματα ολοκληρώνει την παροχή των κατάλληλων συμβουλών.