Προθεσμία αναγγελίας απαιτήσεων ασφαλισμένων έως 17.9.2015


Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκκαθαριστή των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και Commercial Value οι δικαιούχοι απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής δύνανται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2015 να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους στον Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης, προσκομίζοντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία. Όσοι έχουν ήδη αναγγείλει τις απαιτήσεις τους από ασφάλιση ζωής με βάση τις προηγηθείσες προσκλήσεις απαιτήσεων του Επόπτη χαρτοφυλακίου ζωής της 9ης Σεπτεμβρίου 2010 και του Επόπτη ασφαλιστικής εκκαθάρισης της 19ης Ιουνίου 2013 δεν απαιτείται να προβούν εκ νέου σε αναγγελία δεδομένου ότι οι προηγηθείσες αναγγελίες διατηρούν την ισχύ τους.