Συνεχίζεται η κατάθεση Ομαδικών Αγωγών για ΜΑΕΚ Τράπεζας Κύπρου


Σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζεται η κατάθεση ομαδικών αγωγών πρώην κατόχων Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου και ότι στις αρχές του 2015 θα συζητηθεί ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή πελατών μας. Σε αυτό το Δικαστήριο θα κριθεί για πρώτη φορά η ευθύνη της Τράπεζας Κύπρου για τα Μ.Α.Ε.Κ. καθώς και η υποχρέωσή της σε αποζημίωση των πελατών μας.

Για τα υπόλοιπα αξιόγραφα της Τράπεζας Κύπρου (ΜΧ και ΜΑΚ), έχουμε επίσης ξεκινήσει δικαστικές διαδικασίες επανείπραξης των χρημάτων των ανθρώπων που τόσο άδικα εν μία νυκτί έχασαν τα χρήματά τους.