Λίγα λόγια για μας


 • Έχουμε αναλάβει χιλιάδες ασφαλισμένους εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε βάθος δεκαετίας και αναλύοντας τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις των εποπτικών οργάνων.
 • Έχουμε εγείρει αγωγές για εκατοντάδες επενδυτές σε ομόλογα εταιριών που χρησιμοποιήθηκαν απατηλά από τις εκδότριες, διασπώντας τη νομική αυτοτέλεια των εταιριών και επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των επενδυτών απευθείας από περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρέμεναν κρυφά.
 • Μας έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους από σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών οι οποίες κατά τη στιγμή της έκδοσης των προϊόντων αυτών απέκρυψαν την αληθή οικονομική τους κατάσταση, γεγονός που υπολογίσαμε και αποδείξαμε εμείς.
 • Έχουμε αναλάβει τη νομική και οικονομική έρευνα μεγάλων ασφαλιστικών και τραπεζικών εταιριών προκειμένου να διαπιστωθεί η πραγματική οικονομική κατάσταση αυτών για λογαριασμό ελλήνων και ξένων επενδυτών και μη.
 • Έχουμε διαγράψει τεράστια φορολογικά πρόστιμα και δημοτικά τέλη εξευρίσκοντας και αναδεικνύοντας σοβαρές πλημμέλειες των Διοικητικών Αρχών.
 • Έχουμε επιτύχει την είσπραξη τεράστιων αποζημιώσεων για λογαριασμό υποκαταστημάτων franchise λόγω βίαιου τερματισμού της συνεργασίας από τον franchisor.
 • Έχουμε συγκρουστεί με συνδικαλιστικές οργανώσεις και εταιρίες – θεσμούς στην Ελλάδα για λογαριασμό πελατών μας που αδικήθηκαν και ζημιώθηκαν από τις ενέργειες αυτών.
 • Εκπροσωπούμε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα ενημέρωσης παγκοσμίως.
 • Έχουμε υποστηρίξει σθεναρά μεγάλες εταιρίες σε αγωγές που έκαναν και δέχθηκαν από ανταγωνιστές τους και μη, πάντοτε με επιτυχία.
 • Από την δεκαετία του 1990 πλειάδα πελατών μας εμπιστεύτηκε υποθέσεις λαθρεμπορίας αυτοκινήτων με αποτέλεσμα το γραφείο μας να καθιερωθεί ως το πλέον εξειδικευμένο στον τομέα αυτό
 • Χειριζόμαστε μερικές από τις σημαντικότερες οικονομικές ποινικές υποθέσεις που απασχολούν την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια (Siemens, ASPIS, Proton BANK, FBB, σκάνδαλο χρηματιστηρίου κ.ο.κ.).