Markoulakos Law

MarkoulakosLaw.gr Blog

Πόσο εξασφαλισμένες είναι οι καταθέσεις μας στις Τράπεζες;

Πόσο εξασφαλισμένες είναι οι καταθέσεις μας στις Τράπεζες;


Ανέκαθεν είχαμε την αντίληψη ότι οι καταθέσεις μας στις Τράπεζες είναι απολύτως εξασφαλισμένες ανεξαρτήτως ποσού. Αυτή η πεποίθηση, η οποία δεν στηριζόταν σε κάποια πραγματική ή νομική βάση, προερχόταν από την άγνοιά μας σε σχέση με το πώς λειτουργεί το τραπεζικό σύστημα και το τι ακριβώς συνεπάγεται η κατάθεση των χρημάτων μας σε μία Τράπεζα. Και λέμε ήταν, γιατί πλέον (μετά τις πρόσφατες και δυσάρεστες εξελίξεις στην Κύπρο) όλοι μας, νομικοί και μη, έχουμε αντιληφθεί ότι οι καταθέσεις μας στις Τράπεζες δεν είναι όσο εξασφαλισμένες και δεδομένες νομίζαμε.

Για να καταλάβουμε όμως τι συμβαίνει με την εξασφάλιση των καταθέσεών μας, θα πρέπει  προγενέστερα να αντιληφθούμε τι είναι η κατάθεσή μας.

Όταν έχουμε τα χρήματά μας στο χέρι, σε υλική μορφή, τα χρήματα είναι ένα κινητό πράγμα που ανήκει σε εμάς γιατί ακριβώς τα κρατάμε στο χέρι.

 Όταν καταθέτουμε τα χρήματα μας στην Τράπεζα και μας δίδουν ένα βιβλιαράκι καταθέσεων τότε τα χρήματα δεν είναι πια δικά μας, αλλά της Τράπεζας. Για την ακρίβεια συνάπτουμε μία σύμβαση ανώμαλης παρακαταθήκης με την Τράπεζα, επί τη βάσει της οποίας η Τράπεζα μας οφείλει, κάθε στιγμή, το ακριβές αντίτιμο που αναγράφεται στο βιβλιαράκι καταθέσεων (ή άλλως φαίνεται στο μηχανογραφικό της σύστημα). Ανά πάσα στιγμή επιθυμούμε, δίνουμε εντολή και κάνουμε ανάληψη αυτών ή η Τράπεζα μεταφέρει τα χρήματα, τα οποία μας οφείλει ενοχικά (δηλαδή έχει υποχρεώσει να μας αποδώσει). Η Τράπεζα με τα χρήματά μας προβαίνει σε επενδύσεις για τον εαυτό της, επαυξάνοντας το ενεργητικό της, οφείλοντας όμως ταυτόχρονα, στο παθητικό της, τα χρήματα αυτά σε εμάς.

Κατά συνέπεια αν σε μία ακραία, μη ρεαλιστική, περίπτωση η Τράπεζα επενδύσει το σύνολο των χρημάτων που έχει λάβει από τους καταθέτες σε μία επένδυση η οποία χαθεί, τότε χάθηκαν και τα χρήματα των καταθετών. Βεβαίως, για να μην μπορεί να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές δικλείδες ασφαλείας για τον τρόπο που μία Τράπεζα δύναται να διαχειρίζεται τα χρήματα, οι δείκτες φερεγγυότητας των Τραπεζών υπολογίζονται επί τη βάσει ποικίλων δεδομένων που λαμβάνουν υπόψιν και ακραία σενάρια προσομοίωσης, και βέβαια ο εποπτικός μηχανισμός της εκάστοτε Κεντρικής Τράπεζας (στην περίπτωση μας η Τράπεζα της Ελλάδος) διενεργεί όλους τους προβλεπόμενους και δέοντες ελέγχους ώστε να μη συμβεί κάποιο πιστωτικό γεγονός σε Τράπεζες.

Προκειμένου ωστόσο, τουλάχιστον για την πλειοψηφία των καταθετών, να μην υφίσταται πρόβλημα ασχέτως εάν μία Τράπεζα αντιμετωπίσει πιστωτικό γεγονός, έχει ιδρυθεί στην Ελλάδα με το Ν. 3746/2009 το Τ.Ε.Κ.Ε. (Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων) το οποίο έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων τα οποία ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, μέχρι του ποσού των 100.000ευρώ ανά καταθέτη. Δηλαδή σε ένα λογαριασμό με περισσότερους συνδικαιούχους, τότε το ποσό των 100.000ευρώ πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των συνδικαιούχων. Πριν το Ν. 3746/2009 η εγγύηση για τις καταθέσεις ήταν μόλις 20.000ευρώ ανά καταθέτη, ενώ οι πόροι του Τ.Ε.Κ.Ε. είναι κατά κύριο λόγο οι εισφορές των ημεδαπών τραπεζών. Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς εκδίδει νέες οδηγίες προκειμένου τα Κράτη – Μέλη να εναρμονίζουν τις νομοθεσίες τους όσον αφορά την εγγύηση των καταθέσεων μέχρι των 100.000ευρώ, και γίνεται προσπάθεια κάποια στιγμή να δημιουργηθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης των καταθέσεων, ενώ οι εισφορές των Τραπεζών αντί να είναι προς τα ημεδαπά ταμεία εγγύησης καταθέσεων να είναι προς το ευρωπαϊκό.

Οι Τράπεζες των οποίων οι καταθέσεις στην Ελλάδα προστατεύονται από το Τ.Ε.Κ.Ε. είναι οι:

Ελληνικές τράπεζες 

 1. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
 2. Άλφα Τράπεζα (Alpha Bank)
 3. Γενική Τράπεζα της Ελλάδος
 4. Τράπεζα Eurobank Ergasias
 5. Τράπεζα Πειραιώς
 6. Attica Bank (Τράπεζα Αττικής)
 7. Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος
 8. Πανελλήνια Τράπεζα
 9. Aegean Baltic Bank
 10. Credicom Consumer Finance Τράπεζα
 11. Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα
 12. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου
 13. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων
 14. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Έβρου
 15. Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
 16. Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας
 17. Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου
 18. Συνεταιριστική Τράπεζα Πιερίας
 19. Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
 20. Συνεταιριστική Τράπεζα Ν. Σερρών

 

Υποκαταστήματα τραπεζών με έδρα εκτός ΕΕ  

 1. Kedr Close Joint Stock Company Commercial Bank
 2. T. C. Ziraat Bankasi A. S.
 3. Bank of AmericaΝ.Α.
 4. Bank Saderat Iran

Βεβαίως στην Ελλάδα μέχρι σήμερα ουδείς έχει χάσει μέρος των καταθέσεών του, είτε είχε άνω είτε κάτω των 100.000ευρώ, καθότι η Τράπεζα της Ελλάδος σε κάθε επιμέρους πράξη με την οποία χαρακτήρισε μία τράπεζα ως μη βιώσιμη (διαχωρισμός σε καλή και κακή), εισήγαγε εξαίρεση από τον κανόνα των 100.000ευρώ, ώστε να μη χαθούν οι καταθέσεις και προκληθεί αναστάτωση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το επιπλέον ποσό από τις 100.000ευρώ και πάλι καλύφθηκε από το Τ.Ε.Κ.Ε., του οποίου για το λόγο αυτό τα αποθέματα μειώνονταν περαιτέρω.

Επειδή λοιπόν για τις καταθέσεις άνω των 100.000ευρώ ανά καταθέτη δεν υφίσταται υποχρεωτική εγγύηση, κι επειδή η δυνατότητα του Τ.Ε.Κ.Ε. και της ΤτΕ να καλύπτει ες αεί τις καταθέσεις ανεξαρτήτως ποσού δεν είναι δεδομένη, οφείλουμε όλοι μας να αντιληφθούμε ότι η πρώτη και κύρια εγγύηση των καταθέσεών μας είναι η ίδια η φερεγγυότητα της Τράπεζας που έχουμε εμπιστευτεί, και δευτερευόντως το Τ.Ε.Κ.Ε.


comments powered by Disqus