Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρίες


Το εταιρικό δίκαιο αποτελεί έναν μεγάλο τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας μας. Η αφοσίωση και η εμπειρία των συνεργατών μας εγγυώνται την πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη εταιριών και επιχειρήσεων επί θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών και επιχειρήσεων, εταιρικών συναλλαγών, μετατροπής, συγχώνευσης, εξαγοράς επιχειρήσεων, επενδύσεων, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και συναφών συμβάσεων (κατοχύρωση σημάτων και συμβάσεις παραχώρησης χρήσεως, συμβάσεις παραχώρησης τεχνογνωσίας), εμπορικών και λοιπών συμβάσεων στο πλαίσιο της άσκησης των δραστηριοτήτων τους. 
Ταυτόχρονα και επειδή το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον λειτουργίας των εταιριών και επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τους εκάστοτε κανόνες φορολόγησης των διαφόρων εταιρικών τύπων, απαιτούν αποτελεσματική και αξιόπιστη νομική υποστήριξη για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών επιχειρηματικών κινήσεων, η εταιρία μας στοχεύει στην παροχή προσανατολισμένων νομικών συμβουλών στους πελάτες μας ώστε να  προκύπτουν οι πλέον  ρεαλιστικές λύσεις για τις επιχειρήσεις και το προσωπικό τους. 
Το συμβολαιογραφικό τμήμα της εταιρείας μας και οι εξειδικευμένοι εξωτερικοί μας συνεργάτες μας επιτρέπουν την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες των πελατών μας.