Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και δικαστική εκπροσώπηση


Η εταιρία μας παρότι μέχρι το 2011 δεν υπήρχε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να προβλέπει την ύπαρξη του θεσμού της διαμεσολάβησης από ιδρύσεώς της στοχεύει στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και στην επιλογή του πλέον αποδοτικού τρόπου επίλυσης των διαφορών αστικής κι εμπορικής φύσεως. Ως εκ τούτου η εταιρία μας δεν προσανατολίζεται απευθείας στη δικαστική οδό, η οποία πολλές φορές φαντάζει πολυδάπανη και χρονοβόρος, αλλά εφόσον τούτο συνάδει με τις επιδιώξεις των πελατών μας επιδιώκει τον διάλογο με τον αντίδικο με στόχο μία  βιώσιμη συμφωνία στο τέλος κάθε συζήτησης. Η εμπειρία των εταίρων μας στην εξωδικαστική επίλυση σημαντικών διαφορών με το μικρότερο δυνατό -οικονομικό και κοινωνικό- κόστος εγγυώνται επαγγελματισμό και ασφάλεια.

Περαιτέρω, το γραφείο μας έχει πολυετή εμπειρία στη διεξαγωγή δικών στη χώρα. Εκπροσωπούμε τους πελάτες μας ενώπιον όλων των εθνικών δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και ενώπιον όλων των λοιπών πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων  για ζητήματα που άπτονται της ενασχόλησης της εταιρίας μας.