Καταδίκη της τράπεζας στην αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν 30 πελάτες μας πρώην κάτοχοι ΜΑΕΚ εκδόσεως της Τράπεζας Κύπρου.

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών με δύο αποφάσεις του δέχτηκε τις αγωγές των πελατών μας και υποχρεώνει την τράπεζα να καταβάλει τα αιτηθέντα ποσά. Συγκριμένα η Τράπεζα καταδικάστηκε να καταβάλει το σύνολο του κεφαλαίου που τοποθέτησαν παραπλανημένοι οι πελάτες μας στα σύνθετα αυτά προϊόντα ΜΑΕΚ, ηθική βλάβη σε έκαστο εξ αυτών ενώ τέλος κήρυξε την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή καθώς κρίθηκε ότι η καθυστέρησή της μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημία στους ενάγοντες πελάτες μας.

Το Δικαστήριο αναγνώρισε ότι α) αφενός η Τράπεζα ήταν κεφαλαιακά ανεπαρκής κατά την έκδοση των ΜΑΕΚ, β) αφετέρου παρείχε με πλημμελή τρόπο επενδυτική συμβουλή στους πελάτες μας, οι οποίοι και εν τέλει ζημιώθηκαν.

Σε αγωγές συνολικού ποσού περίπου 3.000.000 ευρώ (έντοκα υπολογιζόμενο πλέον δικαστικών εξόδων και δαπανών), θα καταβληθεί άμεσα το ποσό των 500.000 ευρώ ως προσωρινά εκτελεστό στους πελάτες μας ενώ τα υπόλοιπα θα καταβληθούν με την τελεσιδικία της υπόθεσης.

Είναι μία πρώτη έμπρακτη δικαίωση για τους πελάτες μας, ενώ επίκειται η εκδίκαση των υποθέσεων εκατοντάδων ακόμη πελατών μας στο επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη την 9/12/2015 και 10/12/2015 συζητήθηκε μία ακόμη αγωγή 24 πελατών μας με τα ίδια αιτήματα ως ανωτέρω, και αναμένουμε απόφαση από το Δικαστήριο.comments powered by Disqus