Σας ενημερώνουμε ότι την 1η Φεβρουαρίου εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 2 αγωγές εντολέων μας. Εξετάστηκαν ένας μάρτυρας από την πλευρά μας και ένας από την πλευρά των αντιδίκων. Είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι από την ακροαματική διαδικασία, πιστεύουμε ότι αναδείχθηκαν τα κρίσιμα στοιχεία που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς μας και ευελπιστούμε στην δικαίωση των πελατών μας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι αναμένουμε και την έκδοση των αποφάσεων των Δικαστηρίων που εκδικάστηκαν ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 9.12.2015 και 6.4.2016 καθώς και ότι μέσα στους επόμενους μήνες ακολουθεί η εκδίκαση και των υπόλοιπων αγωγών.


comments powered by Disqus