ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΩΝ ΑΣΠΙΣ και Commercial Value έως 18.1.2016

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκκαθαριστή των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και Commercial Value καταρτίστηκαν και καταχωρήθηκαν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) οι καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.

Ενημερώνουμε ότι η προθεσμία για την προβολή αντιρρήσεων κατά του πίνακα είναι η 18η Ιανουαρίου 2016.

Για τους πελάτες που έχουμε ήδη αναλάβει για το σκέλος της εκκαθάρισης και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την κατάταξή τους στον πίνακα, είτε γιατί είναι εκτός αυτού είτε γιατί έχουν καταταχθεί για μικρότερο ποσό του νόμιμου και αναγγελθέντος, θα προβούμε σε ανακοπές.


comments powered by Disqus