Πρώτες Διανομές Χρημάτων στους Ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value

Ο αγώνας μας ετών για την ικανοποίηση των θυμάτων του Ομίλου ΑΣΠΙΣ δικαιώνεται και ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες διανομές χρημάτων στους ασφαλισμένους της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ και Commercial Value.

Προσδοκούμε ότι θα επιτύχουμε πολύ υψηλό ποσοστό ικανοποίησης για τους πελάτες μας, κι έτσι θα δοθεί τέλος σε αυτή τη δικαστική διαμάχη που ήδη μετρά οκτώ (8) έτη.


comments powered by Disqus