Πρόταση Υπουργείου Οικονομικών

Το Υπουργείο Οικονομικών προκρίνει τη λήψη νομοθετικής πρωτοβουλίας με την οποία θα πληρωθούν οι δικαιούχοι ασφάλισης μέχρι του ποσού των 2.000ευρώ ως αξία εξαγοράς στο 50% (από την περιουσία της υπό εκκαθάριση εταιρίας) και οι λοιποί ασφαλισμένοι θα λάβουν μερίδια από ένα Fund – Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο θα διαχειρίζεται τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Ασπίδας, με μη εγγυημένα αποτελέσματα.

Η προτεινόμενη λύση είναι νομικώς και ουσιαστικώς αδόκιμη γιατί :

  • Η λύση του να διαχωριστούν οι  δικαιούχοι ασφάλισης της ίδιας ΑΣΠΣΙ Πρόνοια ΑΕΓΑ σε ασφαλισμένους μέχρι 2.000ευρώ που θα ικανοποιηθούν στο 50% άμεσα, και από εκεί και πάνω θα υπεισέλθουν σε διαδικασία αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων είναι αντισυνταγματική (παραβίαση του αρ. 4 του Συντάγματος) γιατί δημιουργεί ανισότητα μεταξύ των Ελλήνων πολιτών. Δεν μπορεί κάποιοι ασφαλισμένοι να λάβουν σήμερα το 50% και κάποιοι άλλοι να μην λάβουν τίποτα, ή να λάβουν το οτιδήποτε λιγότερο του 50% μετά από μακρά περίοδο διαδικασιών, ενώ άπαντες έχουν ομοειδείς απαιτήσεις και δικαίωμα προνομιακής και σύμμετρης ικανοποίησης. Άλλωστε το 50% που είναι να λάβουν οι ασφαλισμένοι μέχρι 2.000ευρώ προέρχεται από αποθέματα και των ασφαλισμένων άνω των 2.000ευρώ, κατά τρόπο μη διαχωριζόμενο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η προεξόφληση αυτών σε βάρος των υπολοίπων.
  • Άπαντες οι ασφαλισμένοι δικαιούνται το προϊόν της εκκαθάρισης, ως έχει σήμερα. Μετά τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων άπαντες θα πληρωθούν συμμέτρως και αναλογικώς (π.χ. στο 20% όλοι). Τυχόν τροποποίηση της νομοθεσίας με την οποία διακρίνονται οι δικαιούχοι ασφαλίσεων (και άρα οι δικαιούχοι του προϊόντος εκκαθάρισης) σε δύο κατηγορίες, δεν μπορεί να ισχύσει για τις εκκρεμείς διαδικασίες.
  • Η κατάργηση του αρ. 2 του ν. 3867/2010[1], το οποίο έχει δημιουργήσει την εύλογη προσδοκία των ελλήνων πολιτών όπως λάβουν το 70% επί της διαφοράς ανάμεσα στο προϊόν της εκκαθάρισης και της αξίωσης εκ των συμβολαίων, θέτει επιπλέον ζήτημα αντισυνταγματικότητας καθότι θα παραβιαστεί το αρ. 17 του Συντάγματος το οποίο προστατεύει την ιδιοκτησία. Παράλληλα δεν μπορεί να γίνει επίκληση του δημοσίου συμφέροντος στην περίπτωση του Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής καθότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής είναι ένα μη χρηματοδοτούμενο ΝΠΙΔ από το Κράτος, το οποίο άρα δεν επηρεάζει το δημόσιο συμφέρον. Κατόπιν τούτων τυχόν απόπειρα βίαιου περιορισμού του ανωτέρω ποσοστού πληρωμής των ασφαλισμένων με εκ νέου νομοθετική ρύθμιση θα είναι αντισυνταγματική, καθότι θα παραβιάζει το άρ. 17 του Συντάγματος που προστατεύει την ιδιοκτησία των Ελλήνων πολιτών, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η αξίωσή των δικαιούχων ασφάλισης της ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ (και της Commercial Value ΑΑΕ) όπως λάβουν το 70% της αξίωσής τους (αφαιρώντας ότι είναι να λάβουν από το προϊόν της εκκαθάρισης) από το ΝΠΙΔ Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, το οποίο δεν είναι χρηματοδοτούμενο από το Κράτος.
  • Επιπλέον σε επίπεδο πρακτικό, θεωρούμε το εγχείρημα του Fund – Αμοιβαίου Κεφαλαίου της ΑΣΠΙΣ ως εξαιρετικά δύσκολο, πρακτικά δυσεφάρμοστο και δυνάμει εξαιρετικά ριψοκίνδυνο καθότι ένα Fund, με την όποια διαχειριστική Επιτροπή, θα διαχειρίζεται τα αποθεματικά ασφαλισμένων σε μία εποχή συστημικά ταραχώδη. Θεωρούμε δεδομένο δε πως το Fund αυτό, το οποίο ιδρύεται προκειμένου να επαυξηθεί η περιουσία των ασφαλισμένων ώστε να λάβουν κάποια στιγμή μεγαλύτερη αποζημίωση, δεν θα δύναται να κάνει επιθετική διαχείριση των χρημάτων, και άρα δεν θα μπορεί να προσαυξήσει ουσιωδώς την περιουσία των ασφαλισμένων. Ειδικά η Εποπτική Αρχή ΤτΕ γνωρίζει καλύτερα από όλους ημών, χάρη στην εμπειρία της, πως στις σημερινές εποχές η διατήρηση της περιουσίας (πληρώνοντας ταυτόχρονα τα έξοδα διαχείρισης) είναι αυτοτελώς υψηλός στόχος. Η προσαύξηση της περιουσίας, με συντηρητικές επενδύσεις, ρεαλιστικά δεν θα μπορεί να ξεπερνά ετησίως το 2-3% (και αυτό πολύ δύσκολο). Για να επιτύχει το Fund το σκοπό του όμως, θα πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνει προσαύξηση περιουσίας άνω του 10% (μετά των διαχειριστικών εξόδων), γεγονός που οι καλύτεροι fund manager του κόσμου, με φοβερά προγράμματα επενδύσεων, συστήματα αυτοματισμών επί των χρηματοαγορών και βέβαια επενδυτικό ρίσκο θεωρούν ως απόλυτο στόχο. Και αυτοί οι Fund Managers δεν διαχειρίζονται λεφτά ασφαλισμένων υπό εκκαθάριση εταιρίας, με προφανώς (δικαιολογημένα) πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες τοποθετώντας τα χρήματα σε επενδύσεις που κατά το μάλλον ή ήττον θα είναι στην Ελλάδα. Άρα η αξιοποίηση της περιουσίας του FUND φαντάζει μη ρεαλιστική.
  • Τυχόν δε σκέψη που έχει εκφραστεί από κάποιους συμβούλους του Υπουργείου Οικονομικών ότι η ακίνητη περιουσία του Ομίλου ΑΣΠΙΣ θα επανέλθει σε εμπορική αξία στα 2009 επίπεδα, ότι κάθε έτος θα έχουν απόδοση (τα ακίνητα της ΑΣΠΙΣ) 10-13% και άρα θα αυξηθεί η αξία των αποθεματικών και θα υπάρχει μεγαλύτερη περιουσία για να ικανοποιηθούν οι ασφαλισμένοι, θεωρούμε πως δεν βασίζεται σε κάποια υπαρκτά δεδομένα, με αποτέλεσμα τυχόν τέτοια παραδοχή να μην μπορεί να αποτελεί βάση για τη διενέργεια του οποιουδήποτε μοντέλου.
  • Στα ίδια πλαίσια, τυχόν αποξένωση της Ασπίδος και της Commercial Value από τα χρηματικά διαθέσιμα προκειμένου να πληρωθούν μόνον οι αποζημιώσεις ασφαλισμένων μέχρι 2.000ευρώ, ακυρώνει τη λειτουργία του Fund αφού δεν θα υπάρχουν χρήματα για να γίνει διαχείριση αλλά μόνο ακίνητα, τα οποία μπορούν μόνον να μισθωθούν ή πωληθούν (και βέβαια δεν χρειάζεται κάποιο Fund για να κάνει μίσθωση ή πώληση των ακινήτων, μπορεί και η εκκαθάριση εφόσον λάβει σχετικές εντολές και απολαμβάνει κάποιας διακριτικής ευχέρειας κατά τη διαχείριση των ακινήτων να το πράξει). Και βέβαια εάν, παρά τις όποιες καλοπροαίρετες προσπάθειες της όποιας Διαχειριστικής Επιτροπής του Fund, χαθούν κάποιες εκ των επενδύσεων στα πλαίσια της διαχείρισής τους, τι θα συμβεί;

Διαφωνούμε καθέτως με την προτεινόμενη ρύθμιση, και εάν τέτοια νομοθετική πρωτοβουλία ληφθεί, θα την προσβάλλουμε στα Ελληνικά Δικαστήρια. Έχουμε διαμηνύσει ήδη σε όλες τις αρμόδιες αρχές την αντίθεσή μας στην παραπάνω παντελώς αντισυνταγματική και αυθαίρετη νομική κατασκευή και ότι ή θα δόσουν λύση που θα εξυπηρετεί άνω του 90% των ασφαλισμένων και δη αυτών που απώλεσαν χρήματα (και όχι απλώς τους ασφαλισμένους εκέινους που είχαν και κάποια ισόβια πρόσοδο ή παροχή που δημιούργησε την ανάγκη σχηματισμού (χαμηλού) αποθέματος και γι αυτούς), ή τα Δικαστήρια θα δώσουν τη λύση. Όποια κι αν θα είναι η απόφαση των Δικαστηρίων θα γίνει σεβαστή από όλους και δεν θα αφεθεί περιθώριο παρερμηνειών.

Προσδοκούμε η Πολιτεία να επαναξιολογήσει τη στάση της και να λάβει υπόψιν τις θέσεις μας καθώς και την αδικία σε βάρος των ασφαλισμένων του Ομίλου ΑΣΠΙΣ που 5 έτη τώρα είναι παντελώς στον αέρα.


Υποσημείωση [1] Με το άρ. 2 του Ν. 3867/2010 προβλέφθηκε ότι οι δικαιούχοι ασφάλισης ζωής των ασφαλιστικών εταιριών που είχε ανακληθεί η άδειά τους πριν την ψήφιση του νόμου (ήτοι των εντολέων μας), των οποίων τα συμβόλαια δεν θα μεταβιβαστούν σε κάποια ανάδοχο εταιρία, θα αποζημιωθούν από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής σε ποσοστό 70% κατά το μέρος που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της εκκαθάρισης.

Ειδικότερα προβλέπεται ότι :

«Αν η διαδικασία περατωθεί χωρίς να αναληφθεί το χαρτοφυλάκιο ζωής από ανάδοχο ασφαλιστική εταιρεία, το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση που δεν ικανοποιείται από το προϊόν της ασφαλιστικής εκκαθάρισης, ικανοποιείται κατά ποσοστό 70% από το εγγυητικό κεφάλαιο ζωής και εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης θ` της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου.»

Κατά δε την περίπτωση θ’ :

«θ) Το μέρος της απαίτησης από ασφάλιση ζωής που δεν αναλαμβάνεται από τον ανάδοχο σύμφωνα με την περίπτωση β` της παραγράφου αυτής, ικανοποιείται από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής κατά το χρόνο λήξης του αρχικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, ατόκως, κατά ποσοστό 70%. Όσα ασφαλιστήρια συμβόλαια έχουν ημερομηνία λήξης μετά το έτος 2024 θεωρείται ότι λήγουν στις 31.12.2024. Η απαίτηση υπολογίζεται όπως είχε διαμορφωθεί κατά την ημέρα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της εταιρείας. Το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής δύναται να ικανοποιεί αιτήσεις πρόωρης εξόφλησης, μετά από συμβιβαστική μείωση της απαίτησης του ενδιαφερόμενου».

Επομένως έχει κατοχυρωθεί, με νόμο, το δικαίωμα των δικαιούχων ασφάλισης ζωής της εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ (και Commercial Value ΑΕΕ) όπως λάβουν το 70% της αξίας εγγυημένης λήξεως του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του, αφαιρώντας ότι είναι να λαμβάνουν από το προϊόν της εκκαθάρισης.

Επιπλέον, το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαιίου, που δεν χρηματοδοτείται από το Κράτος, αλλά από τις εισφορές των ασφαλιστικών εταιριών, και δύναται μόνο να λαμβάνει δάνεια με εγγυητή το Ελληνικό Δημόσιο, μέχρι του ποσού των 200.000.000ευρώ, όπως ρητώς προβλέπεται στο αρ. 2 του ν.3867/2010.


comments powered by Disqus