Κατατέθηκαν οι ανακοπές κατά του πίνακα εκκαθάρισης της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκκαθαριστή των εταιριών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ και Commercial Value καταρτίστηκαν και καταχωρήθηκαν στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Τράπεζα της Ελλάδος) οι καταστάσεις δικαιούχων απαιτήσεων από ασφάλιση ζωής.

Ενημερώνουμε ότι για τους πελάτες που έχουμε ήδη αναλάβει για το σκέλος της εκκαθάρισης και αντιμετώπισαν πρόβλημα με την κατάταξή τους στον πίνακα, είτε γιατί ήταν εκτός αυτού είτε γιατί κατατάχθηκαν για μικρότερο ποσό του νόμιμου και αναγγελθέντος, ασκήσαμε ανακοπές οι οποίες εκδικάζονται τον Μάρτιο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.


comments powered by Disqus