Υπόθεση ΑΣΠΙΣ

Η εταιρία μας μετά την ανάκληση της άδειας της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΣΠΙΣ Πρόνοια ΑΕΓΑ το 2009 ανέλαβε τον δικαστικό αγώνα για τη διεκδίκηση των αποζημιώσεων ενός τεράστιου αριθμού ασφαλισμένων από το ελληνικό Δημόσιο λόγω πλημμελούς εποπτείας επί της ασφαλιστικής επιχείρησης. Η εταιρία μας, σε συνεργασία με εγνωσμένους οικονομικούς συμβούλους και ελεγκτικές εταιρίες, έχει προβεί σε πλήρη μελέτη των σύνθετων οικονομικών και νομικών ζητημάτων της υπόθεσης και καταθέσει μεγάλο αριθμού αγωγών για χιλιάδες ασφαλισμένους. Η αγωγή αυτή κατά του Ελληνικού Δημοσίου για το ζήτημα της ΑΣΠΙΣ είναι πρωτοφανής για τα νομικά και οικονομικά δεδομένα της Ελλάδος και θεωρούμε ότι χαράσσει νέα μονοπάτια σε απάτητους δρόμους από κάθε άποψη.

Κατόπιν των αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώσαμε και της πραγματογνωμοσύνης που συντάχθηκε, αποδεικνύεται πέραν αμφιβολίας ότι η ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α. ήταν πλήρως αφερέγγυα ήδη από το 2002, ενώ από τότε και στο εξής απλώς αυξανόταν το έλλειμμά της. Το συμπέρασμα δύο ετών έρευνας, μελέτης, καταγραφής και ανάλυσης των οικονομικών και νομικών δεδομένων της υπόθεσης είναι ότι αν το Ελληνικό Κράτος εφάρμοζε την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία περί προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου στις εταιρίες του Ομίλου ΑΣΠΙΣ, τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί και ο κόσμος δεν θα είχε χάσει τις περιουσίες μίας ζωής. Αυτός είναι ο λόγος που ενάγουμε το Ελληνικό Δημόσιο για την πλημμελή εποπτεία που άσκησε επί μία δεκαετία στην ΑΣΠΙΣ Πρόνοια Α.Ε.Γ.Α., καθότι ευθύνεται άμεσα για την απώλεια των χρημάτων τους.

Συγκεκριμένα τα ίδια κεφάλαια Ν. 2190/1920 και το Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (ίδια κεφάλαια ν.δ. 400/1970) της εταιρίας εξελίχθηκαν ως εξής :

ΈτοςΊδια Κεφάλαια ν.2190/1920Διαθέσιμο Περιθώριο Φερεγγυότητας (Ίδια Κεφάλαια ν.δ. 400/1970)
200039.762.03139.762.031
2001-96.225.386-101.091.817
2002-186.770.042-211.239.076
2003-145.602.032-194.666.753
2004-195.398.562-293.713.264
2005-151.588.071-241.804.205
2006-154.200.095-286.905.702
2007-120.964.939-331.425.386
2008-330.057.619-497.970.963

ενώ αν πατήσετε εδώ θα δείτε αναλυτικά τις αιτίες που οδήγησαν στα παραπάνω ελλείμματα της εταιρίας. Η δε εκκαθάριση διαπίστωσε πως το ταμειακό έλλειμμα της εταιρίας υπερβαίνει τα 550.000.000€, επιβεβαιώνοντας τους υπολογισμούς μας στο έπακρον.

Ήδη, την 10.3.2014 εκδικάστηκε με το θεσμό της πρότυπης δίκης αγωγή μας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένουμε την απόφαση, η οποία δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα και θα λύσει το ζήτημα άπαξ και δια παντός.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email στο [email protected].

Διαδικασία Εκκαθάρισης

Μετά την αναγγελία των απαιτήσεων των ασφαλισμένων της υπό εκκαθάριση Ασπις Πρόνοια τον Οκτώβριο του 2013, θα ακολουθήσει η σύνταξη του πίνακα κατάταξης των απαιτήσεων από τον εκκαθαριστή της ασφαλιστικής εταιρίας και σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε αναμένεται να αναρτηθεί περί τις αρχές του 2014. θα ακολουθήσει ενημέρωση για την οποιαδήποτε εξέλιξη.

Δικαστικές Εξελίξεις

Παράλληλα με την παρακολούθηση της διαδικασίας εκκαθάρισης συνεχίζονται οι καταθέσεις ομαδικών αγωγών στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν σχετικής αίτησης έχει εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικασθεί με τον θεσμό της «πρότυπης δίκης» την 10.3.2014 η υπόθεση της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.

Πρόκειται για μία δίκη «πιλότο» που θα επιλύει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό το κρίσιμο ζήτημα της αστικής ευθύνης του Δημοσίου για πλημμελή άσκηση κρατικής εποπτείας επί των ασφαλιστικών εταιριών. Αυτό έγινε για δύο βασικούς λόγους:

  • α) για την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης στους ασφαλισμένους,
  • β) για την ενιαία κρίση των δικαστικών αποφάσεων δηλαδή την μη έκδοση αντιφατικών αποφάσεων για τους ασφαλισμένους.

Εφόσον το Συμβούλιο της Επικρατείας κρίνει ότι γεννάται ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου τότε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών θα ορίσει εκ νέου δικάσιμο για τις αγωγές προκειμένου να γίνει ο υπολογισμός της αποζημίωσης. Η εταιρία μας θα παρέμβει στο δικαστήριο της 10.3.2014 για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη της υπόθεσης όλων των πελατών μας.