Franchise – Σύμβαση Εμπορικής Αντιπροσωπείας

Είναι αλήθεια ότι κατά τη διάρκεια της ζωής ενός δικτύου franchise ανακύπτει πλήθος νομικών προβλημάτων, τα οποία απασχολούν τα μέλη του. Συχνά είναι δε και τα περιστατικά αποτυχίας μέσα σε κάποιο δίκτυο franchise, τα οποία οφείλονται σε λανθασμένες επιλογές του Franchisor, όπως για παράδειγμα στην εσφαλμένη ανάπτυξη και στρατηγικό σχεδιασμό του συστήματος franchise, στη λανθασμένη επιλογή τοποθεσιών, στην έλλειψη τεχνογνωσίας, και υποδομής, κλπ..

Η δικηγορική εταιρία «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες», άριστη γνώστης των αιτιών σύγκρουσης κατά τη λειτουργία ενός δικτύου franchise και των τρόπων επίλυσής τους, σας προσκαλεί να ενημερωθείτε σχετικά με τα σημαντικότερα και συνηθέστερα προβλήματα και να απαριθμήσει τρόπους επίλυσής τους, προκειμένου να προασπίζετε αποτελεσματικότερα τα οικονομικά συμφέροντα της επιχείρησής σας, έχοντας ως σταθερό σύμμαχο την εταιρία μας και τις αξιόπιστες συμβουλές των δικηγόρων που την απαρτίζουν.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις μη ομαλής εξέλιξης των συμβάσεων δικαιόχρησης- franchising, που πιθανότατα ήδη γνωρίζετε ή και έχετε αντιμετωπίσει, είναι ιδίως:

1)            Μειώσεις Προμηθειών/ Παύσεις Προμηθειών, που οδηγούν σε ρήξη των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ δικαιοπαρόχου – δικαιοδόχου, κλπ.

2)            Η λήξη της σύμβασης, είτε με καταγγελία είτε με τη μη ανανέωση της σύμβασης δικαιόχρησης, επειδή για παράδειγμα, τα συμβεβλημένα καταστήματα έγιναν υπεράριθμα. Μετά τη λύση της σύμβασης franchising, ο franchisee έχει το δικαίωμα να αποζημιωθεί για την πελατεία που εισέφερε στο δίκτυο καταστημάτων, στο οποίο συμμετείχε. Με την αποχώρησή του από το δίκτυο, ο franchisee δεν μπορεί πλέον να εκμεταλλευτεί τις ωφέλειες από την επαύξηση της πελατείας που οφείλεται στη δική του προσπάθεια. Από την άλλη πλευρά, ο franchisor, αναλαμβάνοντας όλο το πελατολόγιο, αποκομίζει κέρδος από τους πελάτες που προσέλκυσε στο προϊόν ο franchisee, και συγχρόνως εξοικονομεί τις τυχόν προμήθειες που θα υποχρεωνόταν να του καταβάλει εάν δεν είχε λυθεί η σύμβαση. Η αποζημίωση που μπορεί να διεκδικήσει ο franchisee προσδιορίζεται με βάση την διάρκεια που αναμένεται να έχουν μετά τη λύση της σύμβασης οι πελατειακές σχέσεις που δημιούργησε.

3)            Η δέσμευση του franchisee να μην ασκήσει ανταγωνιστική δραστηριότητα προς τον franchisor μετά τη λύση της σύμβασης. Πολύ συχνά, ο franchisee έχει αναλάβει την υποχρέωση να μην ασκεί ανταγωνιστική δραστηριότητα προς τον franchisor μετά τη λύση της σύμβασης σε ίδιο ή συναφή τομέα, και μάλιστα όχι μόνο εντός των ορίων της περιοχής που είχε το κατάστημά του, αλλά γενικά και απροσδιόριστα. Ωστόσο, ένας τέτοιος όρος θίγει ξεκάθαρα τα συμφέροντα του franchisee, καθώς σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, αναγκάζεται να παραμένει άνεργος, ενώ από την άλλη πλευρά o franchisor προστατεύεται από τον ανταγωνισμό χωρίς κανένα αντάλλαγμα.

4)            Η πρόκληση αθέμιτου ανταγωνισμού από τον franchisor στις περιπτώσεις που ο τελευταίος παραχωρεί τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες μέσω άλλων εταιριών (πολλές φορές του ίδιου Ομίλου που ανήκει ο franchisor), γεγονός που παραβιάζει την αποκλειστικότητα του franchisee επί συγκεκριμένης εδαφικής περιφέρειας στην προώθηση των επίμαχων προϊόντων και υπηρεσιών

5)            Ο έμμεσος καθορισμός τιμών από τον franchisor τόσο όσον αφορά τις τιμές μεταπώλησης των προϊόντων όσο και την υποχρέωση αγοράς συγκεκριμένων προϊόντων από τον franchisor

κ.α.

Έχοντας αντιληφθεί τις πιεστικές προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά επιχειρήσεις franchise της ίδιας ή συναφούς με τη δική σας εμπορικής δραστηριότητας, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε εδώ προκειμένου να προτείνουμε λύσεις, να αναλάβουμε τη δικαστική σας εκπροσώπηση, ή την εξώδικη διαπραγμάτευση για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων, και να εξασφαλίσουμε όσο μπορούμε καλύτερα τα συμφέροντα της επιχείρησής σας, διατηρώντας ταυτόχρονα τις καλύτερες δυνατές σχέσεις με τον franchisor. Επισημαίνουμε δε, ότι σε περίπτωση εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς, τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές σας προς τον franchisor μπορούν να συμψηφιστούν με την αντίστοιχη αποζημίωση του franchisor προς εσάς εκ των ανωτέρω αιτιών και να σας δοθούν, ενδεχομένως, και επιπλέον χρήματα.

Η εταιρία μας «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες» έχει τεχνογνωσία και πολυετή πείρα στην παροχή νομικών υπηρεσιών που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων δικαίου, δρώντας με σεβασμό προς το πρόσωπό των πελατών της και ιδίως αναπτύσσοντας προσωπικές σχέσεις μαζί τους ώστε να αντιληφθεί πληρέστερα τις εξατομικευμένες τους ανάγκες.

Έχοντας αντιληφθεί τις πιεστικές προκλήσεις τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν καθημερινά επιχειρήσεις franchise της ίδιας ή συναφούς με τη δική σας εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και την ανάγκη ενημέρωσής σας επί των εξειδικευμένων αυτών ζητημάτων, σας καλούμε την 30/3/2014, ημέρα Κυριακή, ώρα 10.00, στο ξενοδοχείο Παρκ επί της Λ. Αλεξάνδρας αρ. 10 στην Αθήνα, στησυγκέντρωση που θα πραγματοποιήσουμε για εσάς και άλλες επιχειρήσεις ομοειδούς δραστηριότητας, προκειμένου αφενός να σας ενημερώσουμε για όλα τα παραπάνω, αφετέρου να ακούσουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα προβλήματα που η δική σας επιχείρηση αντιμετωπίζει απέναντι στο δικαιοπάροχό της και να σας προτείνουμε λύσεις για την επίλυση αυτών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας και με το εξειδικευμένο προσωπικό της καθώς και να κανονίσετε μία συνάντηση με κάποιον από τους εξειδικευμένους συμβούλους μας άνευ χρεώσεως.