Υπόθεση Ομολόγων Alpha Jersey

Η Alpha Bank τα έτη 2003- 2007 εξέδωσε, με τη χρήση της θυγατρικής της Alpha Jersey (με έδρα τη νήσο/Κράτος Jersey), άληκτες υβριδικές ομολογίες συνολικού ποσού άνω του 1δις ευρώ, τις οποίες διέθεσε οριζοντίως δια των υποκαταστημάτων της στο σύνολο των καταναλωτών/υποψήφιων επενδυτών, ασχέτως αν οι τελευταίοι κατανοούσαν τί αγοράζουν.

Πράγματι, ένας μέσος επενδυτής, ο οποίος αναζητά εξασφάλιση των χρημάτων του, δύσκολα θα μπορούσε να κατανοήσει ότι το προϊόν που η ίδια η Τράπεζα του προωθεί σαν δικής της έκδοσης, εγγυημένο από την ίδια, και ότι εντός 10 ετών θα το ανακαλέσει και θα του επιστρέψει τα χρήματά του, στην πραγματικότητα είναι:

 1. άληκτο
 2. ως άληκτο δεν έχει εγγύηση λήξης
 3. έχει εκδοθεί από μία εταιρία – κέλυφος με έδρα τη νήσο Jersey, άνευ περιουσιακών στοιχείων
 4. η εγγύηση που αναφέρεται ισχύει μόνον αν ο εκδότης αποδεχτεί να πληρώσει, ειδάλλως εγγύηση δεν υφίσταται
 5. οι τόκοι μπορούν να ανασταλούν, αν η Τράπεζα αντιμετωπίσει κεφαλαιακό πρόβλημα. Δηλαδή δεν ισχύει το ότι στη χειρότερη περίπτωση θα λαμβάνει κάποιους τους τόκους ες αεί η ανάκληση στη δεκαετία, είναι δικαίωμα της εκδότριας (της εταιρίας – κελύφους με έδρα το Jersey), και ουδεμία υποχρέωση έχει να το πράξει
 6. οι κάτοχοι τέτοιων τίτλων σε περίπτωση εκκαθάρισης κατανέμονται στο τέλος των πιστωτών, δίχως κανένα προνόμιο

Στη συνέχεια η Alpha Bank στα μέσα του 2010 προέβη σε εξαγορά τίτλων Alpha Jersey που κατείχε η ίδια (ποσού μεγαλύτερου των 300mil) στην ονομαστική αξία έκδοσής τους (δηλαδή το 100% αυτών) και όχι στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή η οποία ήταν στο +-50%. Τον ίδιο χρόνο δε στη συνέχεια ανακοίνωσε η Alpha Jersey (και κατά συνέπεια η Alpha Bank) ότι λόγω της επιβάρυνσης της οικονομικής της κατάστασης δεν θα πληρώσει τοκομερίδια τα 2010 (όπως και δεν έκανε μέχρι σήμερα). Δηλαδή, αφού πλήρωσε στο ακέραιο τα ομόλογα που η ίδια κατείχε, τα οποία αποτελούσαν το 1/3 του συνόλου των ομολόγων που η Alpha Jersey είχε εκδώσει, ανακοίνωσε την οικονομική της αδυναμία να πληρώσει τόκους στους υπολοίπους. Στην ουσία η Τράπεζα προέβη σε επιλεκτική εξαγορά των ομολόγων που η ίδια κατείχε, στο 100% της αξίας τους (αν και διαπραγματεύονταν στο μισό αυτής), αφήνοντας τους λοιπούς κατόχους τίτλων της Alpha Jersey στο αδιέξοδό τους.

Κατόπιν των παραπάνω το 2012 προέβη μία θυγατρική της Alpha Bank σε πρόταση εξαγοράς στο 40% της αξίας των τίτλων που είχε εκδώσει η Jersey, ενώ το 2013 έκανε η Alpha Bank εκ νέου πρόταση εξαγοράς στο 35%. Επί των προτάσεων αυτών οι περισσότεροι κάτοχοι τίτλων της Alpha Jersey αποδέχτηκαν την προσφορά ευρισκόμενοι σε οικονομικό αδιέξοδο, ακριβώς επειδή συνειδητοποίησαν:

 • Είτε οι τίτλοι δεν λήγουν ποτέ και άρα δεν υφίσταται εγγύηση λήξης, λόγο για τον οποίο δεν υπάρχει πρόβλεψη να τους επιστραφεί ποτέ το 100% των χρημάτων που τοποθέτησαν
 • Είτε όσοι γνώριζαν ότι είναι άληκτοι συνειδητοποίησαν ότι δεν θα πληρώνονται σε κάθε περίπτωση τοκομερίδια εις το διηνεκές αφού από το 2010 κι εντεύθεν, και αφού προγενέστερα εξαγόρασε τα δικά της ομόλογα, η Alpha Bank είχε σταματήσει τις πληρωμές αυτών, ενώ στις ίδιες τις προτάσεις εξαγοράς αναφερόταν ότι δεν προβλέπεται η πληρωμή τοκομεριδίων λόγω της οικονομικής κατάστασης της Ελλάδος

Για τους κατόχους τέτοιων υβριδικών – άληκτων τίτλων της Alpha Jersey, οι οποίοι παραπλανήθηκαν για τις αληθείς ιδιότητες αυτών και συγκεκριμένα

 1. ότι είναι μειωμένης διασφάλισης,
 2. ότι δεν είναι εκδόσεως της ίδιας της Alpha Bank αλλά μίας εταιρίας – SPV με έδρα το Jersey,
 3. ότι η εγγύηση της Alpha Bank είναι subordinated, και ισχύει μόνο αν δώσει εντολή ο πρωτοφειλέτης,
 4. ότι οι τόκοι δεν είναι υποχρεωτικό να δίνονται αλλά μπορούν να ακυρωθούν ή για την ακρίβεια είναι οι πρώτοι που ακυρώνονται αν η Τράπεζα δεν είναι κεφαλαιακά επαρκής,
 5. ότι υπέστησαν διακριτική μεταχείριση ως κάτοχοι τίτλων ομοίων/ανάλογων με αυτών που η Alpha Bank επιλεκτικά εξαγόρασε το 2010 στο 100% της αξίας τους ενώ διαπραγματευόταν στο χρηματιστήριο στο μισό αυτής
 6. που είτε αποδέχτηκαν την αίτηση εξαγοράς είτε όχι

Η εταιρία μας θα προχωρήσει σε καταθέσεις ομαδικών αγωγών αξιώνοντας το ποσό ως προς το οποίο ζημιώθηκαν οι κάτοχοί τους. Το ποσό προσδιορίζεται ως εξής:

 1. αν μεν αποδέχτηκαν την πρόταση εξαγοράς αιτούμαστε τη διαφορά ανάμεσα στην πρόταση εξαγοράς και τα λεφτά που επένδυσαν κατά την αγορά του ομολόγου,
 2. αν δεν την αποδέχτηκαν, το ολικό ποσό που επένδυσαν.

Και στις δύο περιπτώσεις θα προστεθούν τα διαφυγόντα κέρδη από την τοκοφορία των χρημάτων όλα αυτά τα χρόνια, αθροίζοντας επιπλέον ένα ποσό ηθικής βλάβης που θα προστεθεί επί του συνόλου της ζημίας