Αγωγές για δάνεια σε ελβετικό φράγκο

Κατά έτη 2006-2009, όταν η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου βρισκόταν σε πολύ ευνοϊκά επίπεδα (περί το 1,60), οι τράπεζες καθοδήγησαν μεθοδευμένα δεκάδες χιλιάδες Ελλήνων δανειοληπτών, προκειμένου να λάβουν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, ή να μετατρέψουν τα στεγαστικά τους δάνεια που είχαν λάβει σε ευρώ, σε ελβετικό φράγκο. Το επιχείρημα των τραπεζών ήταν ότι η νομισματική μετατροπή του δανείου θα απέβαινε ιδιαιτέρως ευνοϊκή για τον δανειολήπτη, καθώς θα εξασφάλιζε χαμηλότερο επιτόκιο (Libor) και ως εκ τούτου χαμηλότερη επιβάρυνση στη μηνιαία δόση.

Πράγματι, εκείνη την περίοδο περίπου 60-70.000 Έλληνες συνήψαν στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο ακολουθώντας τις παραινέσεις των τραπεζικών υπαλλήλων, έχοντας την πεποίθηση ότι ο επίμαχος όρος νομισματικής μετατροπής αποτελούσε μία συνήθη πράξη χωρίς κανένα κίνδυνο για τα συμφέροντά τους.

Ωστόσο, οι τράπεζες απέκρυψαν από τους δανειολήπτες ότι η νομισματική μετατροπή του δανείου συνεπαγόταν την επίρριψη και μετατόπιση του συναλλαγματικού κινδύνου σε αυτούς. Έτσι, όταν από το 2010 το ευρώ άρχισε να υποτιμάται έναντι του ελβετικού φράγκου και η ισοτιμία διαμορφώθηκε σε επίπεδα κάτω από 1,50, φτάνοντας σήμερα ακόμα και το 0,98, οι δανειολήπτες βρέθηκαν ενώπιον μιας παράλογης πραγματικότητας: ακόμα, δηλαδή, και αν ήταν συνεπείς καθ'όλη τη διάρκεια του δανείου ως προς την καταβολή των μηνιαίων δόσεών τους, σήμερα εμφανίζονται να οφείλουν υπόλοιπο δανείου υψηλότερο από αυτό που τους είχε χορηγηθεί, σε ποσοστό περίπου 35-40% !!

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προάσπιση των συμφερόντων των δανειοληπτών, με δικαστικές ενέργειες που σκοπεύουν πρωτίστως στην ακύρωση των όρων της σύμβασης που επιρρίπτουν τον συναλλαγματικό κίνδυνο στους πελάτες των τραπεζών. Αποδοχή των αιτημάτων μας συνεπάγεται ότι οι δόσεις του δανείου και το άληκτο κεφάλαιο υπολογίζονται αναδρομικά με την ευνοϊκή για τον δανειολήπτη ισοτιμία ευρώ/ελβετικού φράγκου, δηλαδή θα μειωθεί το οφειλόμενο κεφάλαιο κατά τουλάχιστον 30-40%, και θα διαμορφωθούν οι υπόλοιπες δόσεις μέχρι τη λήξη του δανείου αναλόγως.

Δεδομένου ότι καμία τράπεζα δεν δείχνει διάθεση να επιλύσει το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί, παρά τον πολιτικό αναβρασμό και την ανησυχία μεγάλης μερίδας δανειοληπτών, η μοναδική λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο είναι η δικαστική αμφισβήτηση της οφειλής τους. Σημειωτέον, μάλιστα, ότι έχουν ήδη εκδοθεί οι πρώτες ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις τόσο από διάφορα Ελληνικά Δικαστήρια, όσο και από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.