Τομείς Εξειδίκευσης

 

Τραπεζικό/Χρηματοοικονομικό Δίκαιο & Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς

Η αχαλίνωτη διόγκωση της αγοράς επενδυτικών προϊόντων στην Ελλάδα, η προώθηση σε ιδιώτες επενδυτές σύνθετων επενδυτικών προϊόντων που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμα μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές και η εξάλειψη της διάκρισης ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Ποινικό Δίκαιο

Τα 40 χρόνια εμπειρίας και μάχιμης και επιτυχούς ενασχόλησής μας με τον τομέα του ποινικού δικαίου εγγυώνται την ορθή διαχείριση και την συνετή και επιτυχή αντιμετώπιση οποιασδήποτε υπόθεσης άπτεται του απαιτητικού αυτού ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Οικονομικά Εγκλήματα

Η εταιρεία μας μέσω των εξειδικευμένων συνεργατών της αναλαμβάνει τον αποτελεσματικό χειρισμό υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων όπως αδικήματα απάτης, υπεξαίρεσης, απιστίας, ξεπλύματος βρώμικου χρήματος κ.α. Με υπευθυνότητα ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Διοικητικές Διαφορές-Αστική Ευθύνη του Δημοσίου

Σε σχέση με άλλους κλάδους δικαίου το Διοικητικό Δίκαιο και οι διαφορές που αναφύονται παρουσιάζουν για εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι έχουμε, πολλές φορές, γίνει δέκτες της ανισότητας που χαρακτηρίζει την έννομη σχέση που ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Τα τελευταία χρόνια, η δράση της εταιρίας μας έχει συνδεθεί με την αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται του ασφαλιστικού δικαίου, κυρίως, λόγω της εκπροσώπησης των πρώην ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ μετά την ανάκληση ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Ναυτικό Δίκαιο

Η εταιρία μας παρέχει συμβουλές, βοήθεια και εκπροσώπηση σε ένδικους και εξωδικαστικούς τομείς της Ναυτιλίας και του Ναυτικού Δικαίου. Ενδεικτικώς αναλαμβάνουμε τη σύσταση και νομική υποστήριξη ναυτιλιακών εταιρειών, συγχωνεύσεις ...

Διαβάστε Περισσότερα 


Εμπορικό Δίκαιο και Εταιρίες

Το εταιρικό δίκαιο αποτελεί έναν μεγάλο τομέα δραστηριοποίησης της εταιρείας μας. Η αφοσίωση και η εμπειρία των συνεργατών μας εγγυώνται την πλήρη και αποτελεσματική υποστήριξη εταιριών και επιχειρήσεων επί θεμάτων ίδρυσης ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Εξυγίανση επιχειρήσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών

Υπό τις υφιστάμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες έχουν αλλάξει με ιλιγγιώδη ταχύτητα τους κανόνες της αγοράς, ο επιχειρηματίας ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανασφάλειας για το μέλλον της δραστηριότητάς ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Franchise & Συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής

Είναι αλήθεια ότι τόσο κατά τη διάρκεια των συμβάσεων εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής όσο και μετά τη λύση των συμβάσεων αυτών ανακύπτουν πολύπλοκα ζητήματα που απαιτούν ευελιξία και σωστό χειρισμό. Η έγκαιρη προσφυγή ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Παρενέργειες φαρμάκων & ιατρικό δίκαιο

Οι φαρμακευτικές βιομηχανίες σήμερα έχουν θέσει σε κυκλοφορία φάρμακα τα οποία σκοπεύουν να θεραπεύσουν σχεδόν κάθε γνωστή στον άνθρωπο ασθένεια. Τα φάρμακα, ωστόσο, αποτελούν μια ιδιαίτερη κατηγορία προϊόντων, καθώς τελούν ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Δίκαιο των ΜΜΕ

Η δημοσιογραφική δραστηριότητα ενέχει αυξημένο κίνδυνο προσβολής της προσωπικότητας ενός προσώπου, λόγω της δημοσιότητας που μπορεί να λάβει μία είδηση. Όπως έχει κριθεί από τη νομολογία, ο δημοσιογράφος οφείλει, πριν το ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Διεθνείς εμπορικές υποθέσεις & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών

Στη σύγχρονη εποχή της εύκολης μετακίνησης και των εξελιγμένων επικοινωνιακών και λοιπών τεχνολογικών μέσων, οι εμπορικές συναλλαγές σπανίως περιορίζονται στα στενά εδαφικά όρια μιας χώρας, με αποτέλεσμα το εμπόριο σε όλες ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Τελωνειακές Υποθέσεις

Ο συνδυασμός της νομικής κατάρτισης και της μακροχρόνιας εμπειρίας των συνεργατών μας καθιστούν την εταιρεία μας την καταλληλότερη επιλογή για τον χειρισμό των απαιτητικών τελωνειακών υποθέσεων. Δραστηριοποιούμαστε συστηματικά ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Φορολογικό Δίκαιο & Φορολογικός Σχεδιασμός

Η εταιρεία μας παρέχει υπηρεσίες φορολογικού σχεδιασμού για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή έχουν έδρα στην Ελλάδα, καθώς και σε εκείνες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό, ενώ, επιπλέον, συμβουλεύουμε τους πελάτες ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την υποστήριξη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στο Στρασβούργο, υποθέσεων Ευρωπαίων πολιτών των οποίων τα ατομικά δικαιώματα βάλλονται από κράτος- ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Αναγκαστική Εκτέλεση

Μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης επιδιώκεται η ικανοποίηση του δανειστή έναντι του οφειλέτη μέχρι το ύψος των νομίμων αξιώσεών του σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Σκοπός δηλαδή του νόμου δεν είναι ούτε η εξόντωση και ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Προστασία καταναλωτή

Σαν καταναλωτές συχνά καλούμαστε να προσχωρήσουμε σε συμβάσεις, στις οποίες δεν έχουμε καμία δυνατότητα να διαμορφώσουμε το περιεχόμενό τους, και τις περισσότερες μάλιστα φορές δεν έχουμε καν τη δυνατότητα και το χρόνο να ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Δίκαιο Ανταγωνισμού

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου) τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών και δικαστική εκπροσώπηση

Η εταιρία μας παρότι μέχρι το 2011 δεν υπήρχε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο που να προβλέπει την ύπαρξη του θεσμού της διαμεσολάβησης από ιδρύσεώς της στοχεύει στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών και στην επιλογή του πλέον ...

Διαβάστε Περισσότερα