Η Εταιρία

Η Δικηγορική μας Εταιρία «Ι. και Μ. Μαρκουλάκος και Συνεργάτες» παρέχει νομικές υπηρεσίες που καλύπτουν όλο το φάσμα των κλάδων δικαίου με υπευθυνότητα και προσωπική σχέση με τους πελάτες της.

Η εταιρία μας παρέχει νομικές υπηρεσίες τόσο σε συμβουλευτικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο από το 1974. Διαθέτει τις υποδομές, την τεχνογνωσία και τους εξειδικευμένους συνεργάτες που της επιτρέπουν να καλύπτει ευρύ φάσμα υπηρεσιών και να χειρίζεται με επιτυχία σημαντικές και πολύπλοκες υποθέσεις.

Βασικό μέλημά της εταιρίας μας είναι η διαρκής ενημέρωση των συνεργατών της ώστε με τη γνώση της νομοθεσίας, της νομολογίας και των σύνθετων οικονομικών εργαλείων να παρέχει στους πελάτες της καινοτόμες λύσεις, ανταποκρινόμενες στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας και της αγοράς. Βασικό μέλημα των συνεργατών μας είναι το συμφέρον των πελατών μας και η επιτυχία στη δραστηριότητά τους με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο.

Κοινές μας αξίες ο σεβασμός, η ειλικρίνεια και η διακριτικότητα απέναντι στους πελάτες μας αλλά και –κυρίως- η επιμονή μας στην ομαδική δουλειά, η οποία εμπνέεται από την αφοσίωσή μας και τη δέσμευσή μας για επιτυχία. 


Λίγα λόγια για μας

Έχουμε αναλάβει χιλιάδες ασφαλισμένους εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε βάθος δεκαετίας και αναλύοντας τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις των εποπτικών ...

Διαβάστε Περισσότερα 

Ιστορικό

Ιστορικό Δικηγορικής Εταιρίας Ι & Μ Μαρκουλάκος

Διαβάστε Περισσότερα 

Υποβολή Βιογραφικού για Συνεργασία

Υποβολή Βιογραφικού για Συνεργασία

Διαβάστε Περισσότερα