Στυλιανουδάκης Χρήστος

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δικηγόρος


Χρήστος Ν. Στυλιανουδάκης
Δικηγόρος παρά Πρωτοδίκαις

Associate

Ο Χρήστος Στυλιανουδάκης είναι δικηγόρος Αθηνών και ασκεί μαχόμενη και συμβουλευτική δικηγορία στον τομέα του φορολογικού δικαίου. Συγκεκριμένα, ειδικεύεται στην παροχή φορολογικών συμβουλών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα ενώ παράλληλα ασχολείται με την διενέργεια φορολογικών ελέγχων, διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των φορολογουμένων – εντολέων της εταιρείας μας τόσο σε διοικητικό όσο και σε δικαστηριακό επίπεδο. 

Εκπαίδευση
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης Φορολογικού Δικαίου

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά

 Επιστροφή στους Συνεργάτες