Ψυλλάκου Σοφία

ΨΥΛΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών:

Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες γλώσσες: 

Αγγλικά

Τομείς εξειδίκευσης:

Τροχαία, Συμβόλαια, Ακίνητα, Αστικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο 


 Επιστροφή στους Συνεργάτες