Ψυλλάκου Σοφία

ΨΥΛΛΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

Δικηγόρος


Σοφία Ψυλλάκου
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο 

Αssociate
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ/ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΑΖΥΓΙΑ 
Η Σοφία είναι συνεργάτης της εταιρείας μας 25 αδιάλειπτα χρόνια. Έχει χειριστεί με μαχητικό και συνάμα αποτελεσματικό τρόπο αναρίθμητες ποινικές υποθέσεις αλλά ταυτόχρονα έχει εξειδικευθεί στο δίκαιο ακινήτων, τα διαζύγια και γενικότερα στο αστικό δίκαιο. 

Εκπαίδευση 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Ελληνικά Επιστροφή στους Συνεργάτες