Παπατόλια Ανθή

ΠΑΠΑΤΟΛΙΑ ΑΝΘΗ

Δικηγόρος


Ανθή Παπατόλια
Δικηγόρος

Associate
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η Ανθή είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από τον Ιανουάριο του 2020. Εξειδικεύεται στο δημόσιο δίκαιο, ιδίως το φορολογικό. Παρέχει νομικές συμβουλές για όλα τα φορολογικά ζητήματα εταιρειών και φυσικών προσώπων και εκπροσωπεί τους εντολείς μας κατά τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων έναντι των ελληνικών φορολογικών αρχών και των διοικητικών δικαστηρίων. Ασχολείται ενεργά με υποθέσεις επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Παράλληλα, διαθέτει εμπειρία στον τομέα του εμπορικού δικαίου και παρέχει νομική υποστήριξη σε εταιρείες αναφορικά με ζητήματα σύστασης και λειτουργίας τους.

Εκπαίδευση
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Δημόσιο Δίκαιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο Εμπορικό και Οικονομικό Δίκαιο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά Επιστροφή στους Συνεργάτες