Παπαδοπούλου Δήμητρα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LLM) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (Queen Mary College) στο Διεθνές Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο (2014), Ακαδημία Διεθνούς Δικαίου της Χάγης-Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (2011), Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (2011), Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Ιταλικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης:
Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Δίκαιο, Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο Ασφαλιστικό Δίκαιο, Διοικητικό Δίκαιο, Δίκαιο ΜΜΕ, Franchise και συμβάσεις Εμπορικής αντιπροσωπείας και διανομής


 Επιστροφή στους Συνεργάτες