Παπαδημητρίου Κατερίνα

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά


 Επιστροφή στους Συνεργάτες