Μαρκουλάκος Μιχαήλ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Managing Partner


Τίτλοι σπουδών:
Υποψήφιος Διδάκτωρ στο Ποινικό Δίκαιο με θέμα «Διεθνής Φοροδιαφυγή», Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο, Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γαλλικά

Τομείς εξειδίκευσης:

Τραπεζικό Δίκαιο, Ασφαλιστικό Δίκαιο, Ποινικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Κεφαλαιαγοράς, Ναυτικό Δίκαιο, Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, Παρενέργειες φαρμάκων και ιατρικό δίκαιο, Διεθνείς εμπορικές υποθέσεις, Φορολογικό δίκαιο
 Επιστροφή στους Συνεργάτες