Μαρκουλάκος Μιχαήλ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Managing Partner


Μιχάλης Μαρκουλάκος
Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγο

Managing Partner

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ/ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΚΙΝΗΤΑ


O Mιχάλης Μαρκουλάκος είναι συνιδρυτής και Διευθύνων Εταίρος της εταιρείας. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό ζητημάτων που σχετίζονται με την λειτουργία επιχειρήσεων και παρέχει στοχευμένες νομικές συμβουλές εστιάζοντας στη κατανόηση των αναγκών του πελάτη, όχι μόνο από νομική αλλά και από επιχειρηματική  άποψη. Ενεργεί με γνώμονα την αποτελεσματική επίλυση της κάθε υπόθεσης εξωδικαστικά ή ενώπιον των δικαστηρίων. Έχει εκπροσωπήσει με αποφασιστικότητα και συνέπεια πλήθος πελατών κατά την διεκδίκηση αποζημιώσεων τόσο κατά ιδιωτών/ιδιωτικών εταιριών όσο και κατά του Δημοσίου ενώ έχει αποκτήσει αξιοσημείωτη εξειδίκευση στο φορολογικό δίκαιο και τους φορολογικούς ελέγχους που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια. 

Εκπαίδευση 
Υποψήφιος ΔΝ στη «Διεθνής Φοροαποφυγή», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών στο Ποινικό Δίκαιο
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής
Συνεχής παρακολούθηση σεμιναρίων και εκπαίδευση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, αναλογιστική ασφαλιστικών εταιριών και λογιστική επιχειρήσεων.

Γλώσσες
Αγγλικά
Γαλλικά


 Επιστροφή στους Συνεργάτες