Καραντινού Ουρανία

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ποινικό Δίκαιο, Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ξένες γλώσσες:
Αγγλικά, Γερμανικά

Τομείς εξειδίκευσης:
Ποινικό Δίκαιο, Οικονομικά Εγκλήματα, Αστικό Δίκαιο, Φορολογικό δίκαιο, Υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


 Επιστροφή στους Συνεργάτες