Ευμορφοπούλου Γεωργία

ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δικηγόρος


Γεωργία Ευμορφοπούλου
Δικηγόρος παρ’ Εφέταις

Αssociate
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

Η Γεωργία είναι συνεργάτης της εταιρείας μας από το 2015. Κάτοχος μεταπτυχιακού τιτλου στο εμπορικό δίκαιο με ειδίκευση στο εταιρικό δίκαιο παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη και νομικές συμβουλές σε μεγάλες εταιρείες για οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα και την κατάρτιση εμπορικών συμβάσεων. Ιδίως ασχολείται με τις σχέσεις μετόχων-διοίκησης, την προετοιμασία και υλοποίηση γενικών συνελεύσεων, στην κατάρτιση και δικαστική υποστήριξη εταιρικών αγωγών και εν γένει την αντιμετώπιση προβλημάτων εταιρικής διακυβέρνησης. Αποτελεί μέλος ομάδων εργασίας σε σημαντικές υποθέσεις αποζημίωσης επενδυτών λόγω πλημμελούς παροχής επενδυτικών υπηρεσιών από πιστωτικά ιδρύματα. 

Εκπαίδευση 
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών Εμπορικού Δικαίου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πτυχίο Νομικής Σχολής

Γλώσσες
Αγγλικά
Γερμανικά Επιστροφή στους Συνεργάτες