Ευμορφοπούλου Γεωργία

ΕΥΜΟΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Δικηγόρος


Τίτλοι σπουδών: Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (LL.M) της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Εμπορικό Δίκαιο , Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ξένες γλώσσες: Αγγλικά , Γερμανικά

 


 Επιστροφή στους Συνεργάτες