• Αγωγές Αποζημίωσης
  Αγωγές Αποζημίωσης
 • Φορολογικές Υποθέσεις & Έλεγχοι
  Φορολογικές Υποθέσεις & Έλεγχο
  ι
 • Νέα θετική απόφαση στην υπόθεση ΜΑΕΚ
  Νέα θετική απόφαση στην υπόθεση
  ΜΑΕΚ
 • Υπόθεση ομολόγων ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ
  Υπόθεση ομολόγων ΑΣΠΙΣ ΚΑΠΙΤΑΛ
 • Συμβουλευτική Υποστήριξη Εταιριών
  Συμβουλευτική Υποστήριξη Εταιρ
  ιών

Παρέχουμε εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, προσανατολισμένες στις σύγχρονες συνθήκες της αγοράς τόσο σε δικαστηριακό όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο. Έτος Ίδρυσης 1974, περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας

Λίγα λόγια για μας:

Έχουμε αναλάβει χιλιάδες ασφαλισμένους εναντίον του Ελληνικού Δημοσίου υπολογίζοντας την κεφαλαιακή επάρκεια ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε βάθος δεκαετίας και αναλύοντας τις παράνομες πράξεις και παραλείψεις των εποπτικών οργάνων. Έχουμε εγείρει αγωγές για εκατοντάδες επενδυτές σε ομόλογα εταιριών που χρησιμοποιήθηκαν απατηλά από τις εκδότριες, διασπώντας τη νομική αυτοτέλεια των εταιριών και επιτυγχάνοντας την ικανοποίηση των επενδυτών απευθείας από περιουσιακά στοιχεία τα οποία παρέμεναν κρυφά. Μας έχουν εμπιστευτεί εκατοντάδες επενδυτές που έχασαν τα χρήματά τους από σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα τραπεζών οι οποίες κατά τη στιγμή της έκδοσης των προϊόντων αυτών απέκρυψαν την αληθή οικονομική τους κατάσταση, γεγονός που υπολογίσαμε και αποδείξαμε εμείς.


Τελευταία από το Blog μας:

Τι λένε οι Πελάτες μας: